Alles wat je moet weten over de BTW Berekenen

0

Wat is BTW precies? BTW staat voor ‘Belasting Toegevoegde Waarde’ en is een verbruiksbelasting (ook wel omzetbelasting genoemd), die wordt geheven op de meeste goederen en diensten die voor gebruik of verbruik in de EU worden verhandeld. Zij wordt geheven op de “toegevoegde waarde” van het product in elk stadium van de productie en distributie. De “toegevoegde waarde” is het verschil tussen de kosten van de input in het product of de dienst en de prijs waartegen het aan de consument wordt verkocht. De btw wordt in rekening gebracht wanneer (belastbare) bedrijven die in het btw-register zijn ingeschreven, verkopen aan andere bedrijven (B-2-B) of aan de eindverbruiker (B-2-C). Het is de bedoeling dat de BTW “neutraal” is in die zin dat bedrijven de BTW die zij op goederen of diensten betalen, kunnen terugvorderen. Uiteindelijk zou de eindverbruiker de enige moeten zijn die daadwerkelijk wordt belast. Bedrijven krijgen een btw-identificatienummer en moeten op de facturen de aan hun klanten in rekening gebrachte btw vermelden. Vraag je je af hoe de BTW precies werkt en wil je zelf de Btw Berekenen voor je diensten of goederen? Lees dan snel verder.

Lees ook: Gemakkelijke tweede overwinning van PSV in Europa League

Hoe werkt het huidige EU-btw-stelsel?

Momenteel is er een overgangsregeling van kracht voor de btw op intra-EU-transacties. Bij grensoverschrijdende verkopen tussen bedrijven wordt de btw geïnd in de lidstaat van bestemming (d.w.z. waar de goederen naartoe worden verzonden of waar de ontvanger van de diensten is gevestigd), overeenkomstig het tarief en de voorwaarden van dat land.

Dit betekent dat de leverancier of dienstverrichter geen BTW aanrekent, maar dat de ontvanger verantwoordelijk is voor de betaling ervan. Zowel de leverancier als de ontvanger moet voldoen aan speciale rapportageverplichtingen. Opgemerkt moet worden dat er veel uitzonderingen op deze regels zijn. Zo wordt de BTW op het vervoer betaald op de plaats waar het vervoer plaatsvindt en de BTW op culturele evenementen op de plaats waar de tentoonstelling plaatsvindt.

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een belangrijke bron van inkomsten voor de nationale begrotingen en zal waarschijnlijk nog meer in verhouding staan tot de economische crisis en de vergrijzing van de bevolking die hun tol eisen van andere belastingen (zoals arbeid en kapitaal). Veel lidstaten hebben onlangs hun btw-tarieven verhoogd in het kader van hun consolidatie-inspanningen. De verbruiksbelastingen worden over het algemeen beschouwd als een stabielere bron van inkomsten en als groei vriendelijker dan bepaalde andere belastingen, zoals winsten en inkomsten.

Gerelateerd: Alles over de apotheker en online apotheker

Het huidige btw-stelsel is echter niet geschikt voor de huidige samenleving. Het is meer dan veertig jaar geleden ontworpen, toen diensten, moderne technologieën en globalisering een veel minder prominente rol speelden in de economie dan nu het geval is. Het huidige btw-stelsel vertoont talrijke tekortkomingen die de interne markt belemmeren, enorme administratieve lasten voor het bedrijfsleven met zich meebrengen en de lidstaten verhinderen het werkelijke potentieel van deze belasting te benutten.

Hoewel het basisidee achter de BTW is dat er een breed opgezette, wereldwijd toegepaste verbruiksbelasting moet komen, betekent het brede en uiteenlopende gebruik van verlaagde tarieven en vrijstellingen door de lidstaten dat slechts een deel van het eindverbruik tegen het normale tarief wordt belast. Bovendien zijn er nieuwe vragen gerezen, zoals wat de btw-behandeling moet zijn voor producten die zowel in digitale als in fysieke vorm beschikbaar zijn. Ten slotte is het huidige Btw-stelsel relatief kwetsbaar voor fraude.

Rekening houdend met de bovengenoemde zwakke punten moet het btw-stelsel worden herzien om ervoor te zorgen dat het zo efficiënt, robuust en flexibel mogelijk is. Een hervorming van het btw-stelsel zou een grote bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de EU 2020-strategie, de versterking van de interne markt en de ondersteuning van de begrotingsconsolidatie van de lidstaten.

Bestaat er een gemeenschappelijk EU-btw-tarief?

In Nederland kennen we drie verschillende Btw-tarieven:

  • 0% btw oftewel belastingvrije tarief
  • 9% btw: Hieronder vallen de meeste diensten. Voor een volledige lijst met de diensten waar een 9% tarief voor wordt berekend kun je de site van de Belastingdienst bekijken.
  • 21% btw: Hieronder vallen bijna alle consumptieproducten en overige diensten.

In de EU geldt een minimumhoogte van 15 procent van het normale btw-tarief, waarboven de lidstaten vrij zijn om hun eigen nationale btw-tarieven vast te stellen. De lidstaten beslissen hoe zij de inkomsten die zij ontvangen uit btw-ontvangsten besteden, met uitzondering van een klein percentage van dit totaal, dat naar de EU-begroting gaat. Dit betekent dat ondernemers aan de consumenten de prijs altijd inclusief Btw berekenen, dan zit de belasting zo al bij het bedrag dat de klanten betalen.