Hoeveel ISIS-oorlogsmisdadigers verblijven er in Nederland?

Geweigerde asielzoekers vast in juridisch niemandsland

De meeste asielzoekers die een verblijfsvergunning is geweigerd omdat zij in eigen land oorlogsmisdaden pleegden, blijven gewoon in Nederland. Dat zeggen ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de documentaire Het Kaf en het Koren, die op 10 april wordt uitgezonden.

Sinds 1999 kregen 970 vermoedelijke oorlogsmisdadigers geen verblijfsvergunning. Het gaat bijvoorbeeld om migranten die hebben deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië of zich schuldig hebben gemaakt aan martelingen bij de veiligheidsdiensten in Irak of Afghanistan.

Commentaar: Merk op dat het artikel geen onderscheid maakt tussen ISIS-barbaren en Syrische soldaten die voor president Assad vochten.

Powered by WPeMatico