Totale oppervlakte aan bos in Nederland blijft teruglopen

Het totale oppervlakte aan bos in Nederland is sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare afgenomen. De aanplant van nieuwe bomen weegt niet op tegen de hoeveelheid bos die wordt gekapt.

Per jaar verdwijnt er 3036 hectare bos en er wordt 1686 hectare aan nieuw bos aangeplant. Dat meldt de site NatureToday donderdag. Bossen spelen een grote rol in het tegengaan van klimaatverandering doordat ze CO2 opnemen.

Commentaar: De mogelijke werkelijke oorzaken van klimaatverandering en de deceptie daarvan blijkt ingewikkeld. Voor meer informatie, zie onze SOTT Focus: Zit er een Orwelliaanse agenda achter ‘Global Warming’?

Lees ook: Alarmistische NOS-journaalredactie komt met eenzijdige en misleidende informatie Nieuwe data NASA: geen terugtrekkend poolijs over klimaatverandering

Tussen 1990 en 2013 nam de hoeveelheid bos toe van 362.000 hectare naar ruim 375.000 hectare. Toen werd ontbossing op de ene plek nog gecompenseerd door bebossing ergens anders.

Powered by WPeMatico